ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ισχύουσα νοµοθεσία σε πολλές περιπτώσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προβλέπει την απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας εκδίδεται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία εκτός των άλλων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας υπογεγραμμένη από μηχανολόγο μηχανικό και Διαβάστε περισσότερα για ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ[…]

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟΥ Υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακό πιστοποιητικό) υφίσταται για: πωλήσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων εμβαδού άνω των 50 τ.μ. Εξαιρούνται οι αποθήκες και οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. για νέα ενοικίαση κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων, συνολικού εμβαδού άνω των 50 τ.μ. (διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κλπ.). Εξαιρούνται οι αποθήκες και οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Τα δικαιολογητικά που Διαβάστε περισσότερα για ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ[…]

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010) Κώδικας νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόµενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας (διατάξεις του άρθρου 8 του κώδικα νόµων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων που κυρώθηκε µε Διαβάστε περισσότερα για ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ[…]

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την εκπόνηση μελέτης κατανομής δαπανών θέρμανσης σε παλαιές και σε νέες κατοικίες .

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Α. Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται υποβολή στην πολεοδομία μελέτης παθητικής πυροπροστασίας και όπου απαιτούνται σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας τότε συντάσσεται και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Στην δεύτερη περίπτωση η μελέτες παθητικής Διαβάστε περισσότερα για ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ[…]

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών εφαρμογής και την κατασκευή τους σε ανακατασκευές κτιρίων (γραφεία,κατοικίες , καταστήματα) Μελέτες κλιματισμού – εξαερισμού Μελέτες θέρμανσης Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ Σύμφωνα με τον Ν.4030/2011 για την έκδοση άδειας δόμησης και για κτίρια πάνω από 50 τ.μ., υποβάλλονται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία οι ακόλουθες μηχανολογικές μελέτες. Mελέτη Ψυκτικών απωλειών. Μελέτη Θερμικών απωλειών. Μελέτη Ύδρευσης Μελέτη Αποχέτευσης Μελέτη Ηλεκτρολογικών Μελέτη φυσικού αερίου (όπου απαιτείται) Μελέτη υδραυλικού ανελκυστήρα Διαβάστε περισσότερα για ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ[…]

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ   Σε περίπτωση που θέλετε να συνδεθείτε με το δίκτυο φυσικού αερίου η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα: Την ενημέρωση σας για το αν περνάει ή όχι αγωγός αερίου από το κτίριο σας Την ενημέρωση σας για το αν το κτίριο σας πληρεί όλες τις προδιαγραφές για να συνδεθεί με φυσικό αέριο Διαβάστε περισσότερα για ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ[…]

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μηχανολογικές μελέτες

Μηχανολογικές μελέτες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δικαιολογητικά για Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Δικαιολογητικά για Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης – ΠΕΑ – Eενεργειακός επιθεωρητής δικαιολογητικά Πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης – δικαιολογητικα ενεργειακης επιθεωρησης Από 09/01/2012 το πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο και για τις μισθώσεις ( ενοικιάσεις ) τμημάτων κτιρίου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Α Διαβάστε περισσότερα για Δικαιολογητικά για Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης[…]