ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών εφαρμογής και την κατασκευή τους σε ανακατασκευές κτιρίων (γραφεία,κατοικίες , καταστήματα) Μελέτες κλιματισμού – εξαερισμού Μελέτες θέρμανσης Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ Σύμφωνα με τον Ν.4030/2011 για την έκδοση άδειας δόμησης και για κτίρια πάνω από 50 τ.μ., υποβάλλονται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία οι ακόλουθες μηχανολογικές μελέτες. Mελέτη Ψυκτικών απωλειών. Μελέτη Θερμικών απωλειών. Μελέτη Ύδρευσης Μελέτη Αποχέτευσης Μελέτη Ηλεκτρολογικών Μελέτη φυσικού αερίου (όπου απαιτείται) Μελέτη υδραυλικού ανελκυστήρα Διαβάστε περισσότερα για ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ[…]