ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ισχύουσα νοµοθεσία σε πολλές περιπτώσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προβλέπει την απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας εκδίδεται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία εκτός των άλλων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας υπογεγραμμένη από μηχανολόγο μηχανικό και Διαβάστε περισσότερα για ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ[…]