ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010) Κώδικας νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόµενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας (διατάξεις του άρθρου 8 του κώδικα νόµων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων που κυρώθηκε µε Διαβάστε περισσότερα για ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ[…]