ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την εκπόνηση μελέτης κατανομής δαπανών θέρμανσης σε παλαιές και σε νέες κατοικίες .